پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

مالک عيسیٰ مسيح ولې دې دنيا ته د سولئ کيدو د پاره راغلو ؟

مالک عيسیٰ مسيح ولې دې دنيا ته د سولئ کيدو د پاره راغلو  ؟
مالک عيسیٰ مسيح ولې په سولئ کړے شو؟ 
هغۀ دومره درد اؤ مصيبت ولې برداشت کړو؟
د دې صليبى مرګ زما د پاره څۀ مطلب دے؟
کوم څيزونه د هغۀ د صليبى مرګ سبب جوړ شول؟
خدائ پاک زمونږ د پاره څۀ حاصل کړل کله چې هغۀ خپل زوئ زمونږ ګناه ګارانو د پاره مرګ له را واستولو؟
په دې پروګرامونو کښې د داسې قسمه سوالونو د تسلئ اؤ ايمان نه ډک جوابونه ورکړے شوى دى.

مالک عيسیٰ مسيح ولې دې دنيا ته د سولئ کيدو د پاره راغلو ؟ مالک عيسیٰ مسيح ولې په سولئ کړے شو؟ هغۀ دومره درد اؤ مصيبت ولې برداشت کړو؟ د دې صليبى مرګ زما د پاره څۀ مطلب دے؟ کوم څيزونه د هغۀ د صليبى مرګ سبب جوړ شول؟ خدائ پاک زمونږ د پاره څۀ حاصل کړل کله چې هغۀ خپل زوئ زمونږ ګناه ګارانو د پاره مرګ له را واستولو؟ په دې پروګرامونو کښې د داسې قسمه سوالونو د تسلئ اؤ ايمان نه ډک جوابونه ورکړے شوى دى.