پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د الله پاک شريعت

په دې روحانى حمدونو کښې به مونږ د الله پاک اؤ د هغۀ د شريعت د اهميت اؤ برکتونو په باره کښې د زبور شريف نه اخستلے شوے کلام اؤرو.

په دې روحانى حمدونو کښې به مونږ د الله پاک اؤ د هغۀ د شريعت د اهميت اؤ برکتونو په باره کښې د زبور شريف نه اخستلے شوے کلام اؤرو.