پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

مالک زما خلاصوونکے دے

دا روحانى سندرې د حضرت داؤد عليه السلام د زبور شريف نه اخستلے شوى دى. اؤ په دې کښې به تاسو اؤرئ چې حضرت داؤد عليه السلام په هر قسمه حالاتو اؤ سختو کښې مالک خدائ خپل خلاصوونکے ګڼى. اؤ کۀ مونږ هم په خدائ ايمان ساتو نو هغه زمونږ هم خلاصوونکے دے!

دا روحانى سندرې د حضرت داؤد عليه السلام د زبور شريف نه اخستلے شوى دى. اؤ په دې کښې به تاسو اؤرئ چې حضرت داؤد عليه السلام په هر قسمه حالاتو اؤ سختو کښې مالک خدائ خپل خلاصوونکے ګڼى. اؤ کۀ مونږ هم په خدائ ايمان ساتو نو هغه زمونږ هم خلاصوونکے دے!