پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دَ حضرت عيسىٰ مسيح پيغام

زما ګرانو! په دې سندرو کښې به تاسو آؤرئ چې خدائ پاک عيسىٰ مسيح څنګه زمونږ دَ خلاصون وسيله وګرځولو.

زما ګرانو! په دې سندرو کښې به تاسو آؤرئ چې خدائ پاک عيسىٰ مسيح څنګه زمونږ دَ خلاصون وسيله وګرځولو.

  • دَ عيسىٰ وکړه زارى، شه مولٰى ته په زارئ.....

  • هغه عيسىٰ زما ياره مدد ګار،لوئ دے ګران دے زما پاک پروردګار......

  • ګوره چې عيسىٰ نن په سولئ شولو، وينه يې زما دَ پاره توئ شوله......

  • اؤ کۀ دې رښتيا ديدن پکار وى دَ مولٰى ، پيغام واؤره دَ عيسىٰ.....

  • چې دې نقش په زړۀ خيال شى دَ عيسىٰ ، صدقه يې سر مال شى دَ عيسىٰ.....

  • چې مست اؤ شوق ګرځمه عشق اؤ ايمان دے، ملامته يمه خلقو يار مې يزدان دے....

  • درله به درکړى جنتونه، وکړه پيروى دَ عيسىٰ......

  • عيسىٰ مسيح ما لټوى، ما دَ ګناه نه خلاصوى.....

  • دا زما مولٰى زما، دا زما عيسىٰ زما......