پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

په تکليف کښې دعا

د دې روحانى سندرو بنياد د الله تعالٰى په کلام باندې دے، چې په کښې د الله تعالٰى خلقو په خپلو تکليفونو، مصيبت اؤ د مرګ په ويره کښې هم هغه يو الله ته فرياد کړے دے اؤ هغۀ نه يې مدد د پاره سوال کړے دے.

د دې روحانى سندرو بنياد د الله تعالٰى په کلام باندې دے، چې په کښې د الله تعالٰى خلقو په خپلو تکليفونو، مصيبت اؤ د مرګ په ويره کښې هم هغه يو الله ته فرياد کړے دے اؤ هغۀ نه يې مدد د پاره سوال کړے دے.