پښتو رېډېو – د مینې پعام

ريډيو دلته اؤريدلے شئ

هره ورځ ماښام ۷.۴۵ بجې افغانستان، ۸.۱۵ بجې پاکستان MW ۱۴۶۷