پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

زمونږ کليسياء يعنى جماعت

مونږ د خپلو مسيحى وروڼو اؤ خويندو مدد د پاره د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې ده، چې هغوئ په خپل کور کښې يا د خپلو دوستانو سره په شريکه څنګه د خدائ پاک عبادت اؤ حمد و ثنا د يو جماعت يا کليسياء په شکل کښې کولے شى.
کۀ چرې تاسو هم په مالک عيسى مسيح باندې ايمان لرئ نو پکار دى چې تاسو هم په دې طريقه باندې د خپلو نورو ملګرو سره يوځائ شئ اؤ د هغۀ عبادت اؤ حمد و ثنا وکړئ.

مونږ د خپلو مسيحى وروڼو اؤ خويندو مدد د پاره د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې ده، چې هغوئ په خپل کور کښې يا د خپلو دوستانو سره په شريکه څنګه د خدائ پاک عبادت اؤ حمد و ثنا د يو جماعت يا کليسياء په شکل کښې کولے شى. کۀ چرې تاسو هم په مالک عيسى مسيح باندې ايمان لرئ نو پکار دى چې تاسو هم په دې طريقه باندې د خپلو نورو ملګرو سره يوځائ شئ اؤ د هغۀ عبادت اؤ حمد و ثنا وکړئ.