پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

قربان دې شم عيسی

په نوې علاقائى ډول کښې دَ ښکلو او روحانى سندرو مجموعه. 
ځنى سندرې دَ زبور شريف نه راخستے شوى دى،او نورى سندرى مونږ ته ښائى چې خداې پاک ته نژدى شو، څوک چې زمونږ مهربانه آسمانى پلار دے.

په نوې علاقائى ډول کښې دَ ښکلو او روحانى سندرو مجموعه. ځنى سندرې دَ زبور شريف نه راخستے شوى دى،او نورى سندرى مونږ ته ښائى چې خداې پاک ته نژدى شو، څوک چې زمونږ مهربانه آسمانى پلار دے.

  • زما دَ زړۀ نغمه ے تۀ

  • راځۍ چې جمع شو نن ټول

  • تږې هوسۍ چې بے اوبو

  • ماشو مانو مسيح مهربان دے

  • اے پلاره چې ے په آسمان

  • اے دَ رب خلقو راو ړئۍ

  • پاک عيسىٰ راشه سلطان عيسىٰ

  • ستر ګى نيسمه غرته له واره

  • زمونږ مالک عيسىٰ سُبحان

  • خوښ دے دَ عيسىٰ بيان زما